Chinese Life Scientists Society in the UK

Sponsers and Partners

Education Section, Embassy of China BJMU
Arcelon

Recruitment Information

Deallus MedChemExpress

COMMITTEE MEMBERS 2012-2013

Chairmen:

Prof Zhanfeng Cui (Chairman)
Prof Wen Wang (Chairman elect)
Prof Qingbo Xu (Past Chairman)

Vice Chairmen:

Dr Xin Fang
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Prof Tiantian Zhang

Secretariat:

Dr Xin Fang (secretary-in-general)
Mr Cheng Ge (coordinator)
Dr Yannan Jin (newsletter)
Dr Li Li (public officer)
Dr Xiaoke Yin (website)

Chief treasurer:

Dr Xuebin Dong

Fund-raising:

Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

Member database:

Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

Academic group:

Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu
Dr Xiongzhong Ruan

Regional Special Representatives:

Dr Chen SiTu (Northern Ireland)
Dr Hongwei Zhang (Manchester)
Dr Yinbiao Sun (London)
Dr Zhidao Xia (Wales)
Dr Hong Yue (Scotland)

©2015 CLSS.org.uk all rights reserved.